Depresyon

Depresyon çok sıklıkla görülen bir durum değildir ancak belirtilerine ve çocuğun davranış değişikliklerine dikkat edilmesi gerekir. Çünkü öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar  değersizlik duygusunu, düşük öz güven algısını çok yoğun yaşarlar ve bu yaşantılar, depresyon için gereken alt yapıyı daha kolay oluşturur.  

bu durumun sonucunda akademik alanda yaşıtlarından geri düzeyde kalacak olan çocuğun sosyal ortamlarda örselenmesi, özgüven eksikliği ve benlik saygısında azalma genel olarak gözlemlenen bir durumdur.

eğitim sürecinde esas olan çocuğun en başarılı olması ve notlarının tamamının en yüksek olması değil, mutlu huzurlu ve kendinden emin bir çocukluk geçirmesi, yetişkinlik dönemini mümkün olduğu kadar kaliteli yaşamasının sağlanmasıdır.

bu nedenle eğitim sürecinde akademik alanlarda yapılan bireysel eğitim desteğin yanında çocuğun duygusal süreçleri ile ilgili çalışmaların (psikolojik danışma hizmeti vb.) gözardı edilmemesi önemlidir. psikolojik destek sayesinde birey;

ben kimim, özelliklerim neler, güçlü zayıf yönlerim, yeteneklerim, ilgilerim, ihtiyaç ve problemlerim neler? gibi sorulara yanıt bulur.

Whatsapp Hattı