Bireysel Eğitim

Çoğunluktan farklı olan ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen,bireyin kendine yeterli hale getirerek topluma kaynaşmasını ve bağımsız üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatan eğitimdir.

Öğretimin öğrenci gereksinimlerine göre düzenlenmesinde ,performans düzeyini,uzun ve kısa dönemli hedeflerin,kullanılacak yöntem ve araçları,değerlendirme tekniğini ve ölçütünüde içermesi nedeniyle hazırlanan proğramların disleksili öğrencilerimize uygulanmasıdır.

Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarımızın bireysel eğitimi programında aşağıda sıralanan ögeler yer alır;

a- Öğrencinin şimdiki /var olan eğitsel performans düzeyi,disleksi testi.

b- Öğrenciye bir akademik yıl sonunda kazandırılması planlanan uzun dönemli hedefler.(yıllık hedefler)

c- Öğrencinin belirlenen perfomans düzeyi ile ulaşılmak istenen uzun dönemli hedefler arasında yer olan ölçülebilir ara basamaklardan oluşan kısa dönemli hedefler.

d- Belirlenen hedeflere ulaşmada kullanılacak olan öğretim yöntemleri ve materyaller.

e- Kısa dönemli hedeflere ulaşılmada gerekli olan zamanın başlama ve bitiş tarihleri.

f- Belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için kullanılacak değerlendirme yöntemi ve ölçütleri.

Görüldüğü gibi disleksili öğrenciye kazandırılacak davranışların neler olduğunu bunların nasıl,ne kadar süreyle ve ne zaman kazandırılacağını planlayan bir eğitimdir.

Whatsapp Hattı