02/01/2019
3672

Adana disleksi okulu

Adana da Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar için uzman kadromuz ile ücretsiz hizmet vermekteyiz.

Herhangi bir zihinsel sorunu, duyma ve görme engeli olmayan bir öğrenci okuma yazmada zorluk çekiyorsa ilk akla gelmesi gereken sorun Disleksi olmalıdır. İlk kez 1881 yılında tanımlanan bu bozukluk, Dünya Nöroloji Federasyonu tarafından “ geleneksel eğitim ortamında, yeterli zekaya ve sosyokültürel fırsata sahip olmasına rağmen, okumayı öğrenme güçlüğü ile kendini gösteren bir bozukluk” olarak tanımlamıştır.

Okul Öncesi Dönemde Gözlenen  Belirtiler ;

Bir çocukta disleksi tanısının konması okul öncesinde gözlemek biraz güçtür. Ancak aşağıdaki yetersizlikler disleksinin işaretleri olabilir.

 • Konuşmada gecikme
 • Yeni sözcükleri yavaş öğrenme.
 • Konuşurken anlama en uygun kelimeyi seçmede zorluk.
 • Kafiyeli sözcükleri öğrenmede güçlük
 • Harfleri tanımada güçlük
 • Yön (yukarı, aşağı gibi) ve zaman (önce, sonra, dün, yarın gibi) kavramları konusunda sorunlar.

İlköğretimin Başında Gözlenen Belirtiler

 • Alfabedeki harf dizinini öğrenmede güçlük
 • Seslerin karşılığı olan harfleri bulmada güçlük.
 • Kafiyeli sözcük üretmede ve sözcüğü oluşturan harfleri söylemede güçlük.
 • Hecelemede güçlük.
 • Sözcükleri, nesne ve kavram isimlerini hatırlamada güçlük.
 • Yazılı sözcükleri seslendirmede güçlük
 • Bir sözcükteki benzer sesleri ayırtetmede güçlük ve seslerin yerini değiştirme (Ör: Ekşi/eşki) .
 • Yazılı kelimeleri öğrenme ve hatırlamada zorluk.
 • Okurken kelime, satır atlama ve/ya da sözcüklerin sonuna ek ekleme ve ekleri okumama.
 • Yazı yazmada zorluk. Yazarken harf atlama ya da yanlış harf kullanma.
 •